Kontakt

Advokatska kancelarija
Ana J. Nikšić

Adresa:
Vojvode Milenka 1/11
11000 Beograd
Srbija

Tel/fax: +381 (0) 11 405 4007

Mob:
+381 (0) 69 55 99 505

E-mail:
office@advokatananiksic.com
niksic.ana@gmail.com

Web: www.advokatananiksic.com

Law Office
Ana J. Niksic

Address:
Vojvode Milenka 1/11
11000 Belgrade
Serbia

Tel/fax: +381 (0) 11 405 4007

Mob:
+381 (0) 69 55 99 505

E-mail:
office@advokatananiksic.com
niksic.ana@gmail.com

Web: www.advokatananiksic.com