Dobro došli na sajt Advokatske kancelarije Ana J. Nikšić.

Advokatska kancelarija Ana J. Nikšić osnovana je sa namerom da svojim klijentima omogući potpunu pravnu zaštitu u svim pravnim oblastima.

Dobar pravni savet, mišljenje ili pružena pravna pomoć utiče na život svakog pojedinaca, odnosno poslovanja svakog privrednog društva.

Cilj je da se naizgled problematične situacije stave u odgovarajuće pravne okvire uz pronalaženje pravnih i pravih rešenja.Advokatska kancelarija - Law Office
Ana J. Nikšić
Vovode Milenka 1
11000 Beograd - Belgrade
+381 (0) 11 
405 4007
+381 (0) 69 55 99 505
office@advokatananiksic.com
niksic.ana@gmail.com
 www.advokatananiksic.com

Advokska kancelarija Ana Niksic iz Beograda. Cenovnik advokatske kancelarije Beograd.  Cena dvokatskih usluga Beograd.  Advokatura i pravnici Beograd cenovnik. Pravnik. pravni saveti, pravna pomoć cene. Sastavljanje žalbi cene za Beograd. Pravljenje užbi, i molbi Beograd. Cena osnivanje privrednih drustava. Cena astavljanje ugovora. Cenovnik sastavljanja testamenata. Cena sastavljanja  izjave. Zastupanje pravnih lica u Beogradu. Cena zastupanja fizickih lica.


Welcome to Law Office Ana J. Niksic Website.

Law Office Anna J. Niksic was established in order to provide our customers with full legal protection in all legal areas.


Good legal advice, opinion or provided legal assistance affects the life of every individual, as well as company.


The aim is to put the seemingly problematic situations in the appropriate legal framework with finding legal and right solutions.
Advokat Ana Nikšić Beograd . Advokatska kancelarija Beograd. Advokat Beograd.  Advokatura i pravnici Beograd. Pravnik. pravni saveti, pravna pomoć. Sastavljanje žalbi, tužbi, molbi. Osnivanje privrednih drustava. Sastavljanje ugovora, testamenata, izjava. Zastupanje pravnih i fizickih lica.